تاریخ ایجاد: چهارشنبه 23 خرداد 1397 تعداد بازدید: 278 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: adminweb
چاپ مقاله در فصلنامه موسسه آموزش علمی کاربردی شهرداری

چاپ مقاله در فصلنامه موسسه آموزش علمی کاربردی شهرداری

باعنایت به توافق فیمابین موسسه آموزش علمی کاربردی شهرداری وفصلنامه علمی –پژوهشی جهت اختصاص یک شماره از آن فصلنامه جهت چاپ مقالات تخصصی به اطلاع می رساند:صورت تمایل نسبت به تدوین مقاله در محور های تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت این مرکز به شرح فایل موجود در سایت مرکزاقدام نموده و تا تاریخ 30/4/97به آدرس Institute.pac@gmail.com ایمیل نمایند.پس از ارزیابی و تایید اولیه مقاله توسط موسسه ،نویسنده می بایست در سایت فصلنامه به آدرس http://georesearch.ir ثبت نام نموده و با اخذ نام کاربری و رمز عبور نسبت به بارگذاری مقاله طبق دستورالعمل فصل نامه اقدام نموده تا در فرایند داوری قراربگیرد. شایان ذکر است مقالات ارسالی (فارسی و انگلیسی ) می بایست در چهارچوب محورهای فعالیت فصلنامه و مرتبط با موضوعات جغرافیایی ،مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری بوده و طبق فرمت فصلنامه که پیوست می باشد تنظیم گرددو و به مقالات خارج از فرمت ترتیب اثر داده نمی شود.

فایل های مورد نیاز را از اینجا دانلود کنید

print